Dr. Racasan Otilia

purtător de cuvânt mass-media

Acces reprezentanți mass-media

Accesul reprezentanţilor mass-mediei în spital, se face numai pe baza legitimaţiei de acreditare și a documentului de identitate, precum și cu acordul direcţiunii clinicii.
Acreditarea se face pe baza aprobării direcţiunii, la cererea instituţiei de presă al cărui angajat este ziaristul.

Acreditarea

  • Acreditarea se acordă în cazul unor evenimente speciale ce au loc la clinica.

Pentru obţinerea unei acreditări, instituţia de presă solicitantă se va adresa clinicii, în scris, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care se dorește acreditarea. Cererea scrisă poate fi prezentată, personal de ziarist, și în ziua respectivă, în momentul solicitării accesului în spital.
Acreditarea este valabilă numai pentru ziua sau perioada în care se desfasoară actiunea ce se dorește a fi mediatizată.

  • Reprezentanţii mass-mediei pot filma în spitale numai în spaţiile pentru care direcţiunea și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienţilor sau filmarea acestora se poate face numai în condiţiile legii.
  • Purtătorul de cuvânt, numit prin decizia direcţiunii Clinicii, îi însoţește pe reprezentanţii mass-mediei, pe durata prezenţei acestora în incinta clinicii, în spaţiile pentru care direcţiunea și-a exprimat acordul.
  • Purtătorul de cuvânt este responsabil cu elaborarea și prezentarea mesajelor în numele Clinicii și cu asigurarea informării în timp util, atât a mass-mediei, cât și a populaţiei. Purtătorul de cuvant este principala persoană de contact pentru mass-media.
  • În virtutea respectării confidenţialităţii actului medical și a datelor referitoare la starea pacienţilor noștri, nu se pot divulga informaţii despre un pacient, decât cu acordul acestuia sau al reprezentantului legal al pacientului, expres numit. Informaţiile despre starea pacienţilor internaţi vor fi acordate numai ziaristilor acreditaţi și numai după obţinerea consimtământului pacientului.

Pentru informarea privind starea unui pacient, ziariștii acreditaţi se vor adresa purtătorului de cuvant al Clinicii. Purtătorul de cuvânt va contacta secţia pentru a obţine date despre starea pacientului în cauză și va oferi o scurtă descriere a stării sau a evoluţiei stării de sănătate.

Ziariștii acreditaţi au obligaţia să se alinieze normelor deontologice din domeniu. (a se vedea normele Clubului Român de Presa)

Ziariștii acreditati pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri și conferinţe de presă cu persoanele din conducerea instituţiei.

Ziariștii acreditaţi nu pot interveni, sub nici o formă, în desfășurarea comisiilor de lucru.

Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine anularea acreditării.

Conducere Clinica Roua:

Dr. Racasan Otilia – administrator

Dr. Racasan Otilia – Director Medical

Program audiente: marti 14:00 – 16:00

Date contact:

office@clinicaroua.ro

0799 948 200

Call Now
Directions